Chcete lepší cenu? Po registraci jsme pro B2B ceny upravili !!

Technologie PON

Pasivní optické sítě (Passive Optical Network, PON) představují jeden z nejvýznamnějších směrů v nasazování optických přístupových sítí. Pasivní proto, že mezi ústřednou poskytovatele internetového připojení a koncovým zákazníkem není nutno používat žádné aktivně napájené síťové prvky. Významnou výhodou jsou nižší náklady na výstavbu a provoz oproti sítím aktivním. U sítí pasivních dochází jak k úspoře počtu tažených optických vláken (sdílení přenosové šířky jednoho vlákna více účastníky), tak vybavení potřebného pro fungování sítě (zjednodušení síťových prvků v ústředně poskytovatele). echnologie PON nabízí přístup k pokročilým "triple-play" službám, tedy internetu, televizi a hlasovým službám. Standard pasivní optické sítě GPON umožňuje přenos rychlostí 2,4 /1,25 Gb/s na uživatele s využitím WDM , to umožňuje přenos signálů v jednom vlákně za použití různých vlnových délek. Nové generace NG-PON umožňují 10 Gb/s , 50Gb/s a dokonce 100Gb/s.

FlexPON

Technologie FlexPON je název používaný pro novou generaci pasivní optické sítě (PON), která umožňuje poskytovatelům služeb více flexibilitu a efektivitu při nasazování a správě svých sítí. Tato technologie byla vyvinuta jako odpověď na rostoucí poptávku po vyšší šířce pásma, rychlejším připojení a lepší správě optických sítí. Následují některé klíčové aspekty technologie FlexPON a její výhody:

  1. Flexibilita rychlosti: FlexPON umožňuje poskytovatelům služeb flexibilně nastavit rychlosti pro různé zákazníky a aplikace. To znamená, že mohou nabízet různé tarify a služby s různými rychlostmi, což je vhodné pro různé segmenty trhu.

  2. Flexibilita vlnových délek: FlexPON podporuje více vlnových délek, což umožňuje provozovat více služeb na jednom optickém vlákně. To může znamenat oddělené vlny pro různé služby, jako je internet, IPTV a telefonie.

  3. Snížení nákladů: Technologie FlexPON může snížit náklady na správu a provoz optických sítí. Díky větší flexibilitě v nastavení a provozu sítě mohou poskytovatelé služeb lépe využívat své zdroje a minimalizovat investice do infrastruktury.

  4. Zvýšená efektivita spektra: FlexPON umožňuje lepší využití dostupného spektra, což může vést k vyšší kapacitě a rychlosti sítě. To je zvláště důležité s ohledem na rostoucí poptávku po širokopásmovém připojení.

  5. Podpora pro budoucí inovace: FlexPON je navržen tak, aby byl připraven na budoucí inovace a nárůst požadavků na rychlost a kapacitu sítě. To znamená, že poskytovatelé služeb nemusí provádět rozsáhlé aktualizace sítě při každé změně technologických požadavků.

Celkově lze říci, že technologie FlexPON poskytuje větší flexibilitu, efektivitu a škálovatelnost pro pasivní optické sítě, což je zásadní pro poskytování moderních širokopásmových služeb a přizpůsobení se rychle se měnícím potřebám zákazníků.

Porty FlexPON umožňují použít různé typy PON SFP od GPON až po GPON/XGS-PON Combo SFP+. Funkcionalitu můžete dále rozlišit licencemi RTU (Right-to -use) a díky nim postupně povolovat potřebné služby

GPON MODE

  • GPON SFP - GPON SFP a licence
  • COMBO SFP - odpovídající počet GPON licencí , XG(S)-PON síť není k dispozici, slouží jako příprava pro přechod na 10G

COMBO MODE

  • COMBO SFP - odpovídající počet GPON licencí a odpovídající počet RTU 10G licencí 

Příklad:

Máme 8 XGS-PON Combo SFP. na 4 běží pouze GPON, a 4 GPON i XGS-PON

Celkem tedy potřebuji 8 GPON a 4 XGS-PON licence

Historie a standardy

Standardy pro pasivní optické sítě (PON) byly vyvinuty Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) a IEEE.

Standardy ITU PON


APON - Prvním řešením PON vyvinutým v 90. letech 20. století podle standardu Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) pro sítě PON byl asynchronní přenosový režim PON (ATM-PON), známý také pod názvem APON, s rychlostí 622 Mb/s. V současnosti se jedná o síť s rychlým přenosem dat. APON umožňoval poskytovatelům internetových služeb zásobovat více zákazníků z jediného směrovače a k odesílání dat koncovým uživatelům používat nenapájené rozbočovače.

BPON - Standard ITU APON byl v roce 2007 zdokonalen a vyvinut do podoby širokopásmového PON (BPON). BPON má přenosovou rychlost proti proudu až 622 Mb/s a upstream od 155 Mb/s do 622 Mb/s.

GPON - Počátkem roku 2000 se objevil další standard ITU G.984 - Gigabit-capable PON (GPON), který využívá asynchronní přenos (ATM) a umožňuje nastavit rychlost datové komunikace pro každého uživatele. GPON zvýšil rychlost downstream dat na 2,5 Gb/s a upstream dat na 1,25 Gb/s. Standard GPON rovněž specifikuje protokoly pro korekci chyb, šifrování (AES), řízení linky (OMCI) a ověřování heslem nebo sériovým číslem. V roce 2014 byl standard rozšířen o multiplexování s dělením vlnové délky (WDM), které umožnilo přenos více služeb (video, data a hlas) po stejném vlákně.

XG-PON / 10G PON - 10G-PON (známý také jako XG-PON) je standard nové generace G.987 vyvinutý ITU v roce 2010. Asymetrický 10G-PON (XG-PON1) umožňuje rychlost downstream 10 Gb/s a upstream 2,5 Gb/s. 10G-PON využívá multiplexování s dělením vlnové délky, ale jiné vlnové délky než standard G-PON, takže je možné upgradovat účastníky GPON na 10G-PON, zatímco ostatní uživatelé GPON budou nadále přijímat služby.

NG-PON2 / TWDM-PON - standard NG-PON2 vyvinutý ITU v roce 2015 poskytuje architekturu, která využívá časový multiplex s dělením vlnové délky (TWDM) se 4 nebo více vlnovými délkami na vlákno, z nichž každá může poskytovat symetrickou přenosovou rychlost 2,5 Gb/s nebo 10 Gb/s.

XGS-PON - Standard XGS-PON představený v roce 2016 nyní poskytuje synchronní přenos rychlostí až 10 Gb/s downstream i upstream. XGS-PON není, jak by se mohlo zdát, evolucí XG-PON, ale je evolucí standardu NG-PON2. XGS-PON používá pro přenos jiné vlnové délky než původní standard GPON, což umožňuje současný přenos GPON, XGS-PON a NG-PON2.

ITU nadále vyvíjí standardy pasivních optických sítí s vyšší rychlostí, včetně standardů 25G-PON a PON s podporou 50G.

Standardy IEEE PON

EPON - V roce 2004 zveřejnila organizace IEEE alternativní standard ke standardu ITU nazvaný EPON, který založil komunikaci na obousměrném protokolu Ethernet. Ethernet Passive Optical Network (EPON) používá pro synchronní komunikaci pakety (namísto ATM - Asynchronous Transfer Mode používaného v GPON) a poskytuje šířku pásma až 1 Gb/s.

GEPON - byl další standard vydaný organizací IEEE, který umožnil rychlost 10 Gb/s.

10G-EPON - ratifikován organizací IEEE v roce 2009. Standard 10G-EPON poskytuje buď symetrický přenos rychlostí 10 Gb/s downstream a upstream, nebo asymetrický přenos s rychlostí 10 Gb/s downstream a 1 Gb/s upstream.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz